2275 Atkinson Street • Regina, Saskatchewan, S4N 3X2 • (306) 522-3363

Welcome to the home page for our Roman Catholic Polish community in the capital city of Saskatchewan and Archdiocese of Regina.

 

 

Rzymsko-katolicka wspólnota polonijna w stolicy prowincji Saskatchewan i w Archidiecezji Regina.

 

 

St. Anthony’s Roman Catholic Parish was founded in 1931 by Msgr. Anthony Gocki. The church serves not only Polish immigrants, but all those who honor St. Anthony of Padua. Since 1982, pastoral care of the parish has been provided by the Society of Christ Fathers.

 

 

“Let us renew our trust in the Holy Spirit every day. The trust that He enacts in us, He is in us, He gives us courage, confidence and peace! Let us be guided by Him, men and women of prayer, witnessing the Gospel with courage, becoming instruments in our world of God's unity and communion.”

- Pope Francis, May 22, 2013

 

 

With the increasing prevalence of Internet-based communication, we have made accessible the basic information and news about our community, which we hope will enrich your knowledge. Please explore the tabs above, which include some historical points and a devotion to St. Anthony.

 

We encourage everyone

to join us in prayer.

 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

SUNDAY MASSES


9:00 –  (English) po angielsku
11:00 – (Polish) po polsku

 

Social - Działalność socjalna

 

St. Anthony’s Parish Hall

1825 Winnipeg Street

Tel. (306) 352-3831   

WEEKDAY MASSES

Monday, Tuesday, Friday 6:30 PM – poniedziałek, wtorek, piątek
Wednesday, Thursday, Saturday 9:00 AM – środa, czwartek, sobota

NOVENA

In honor of St. Anthony - 13 Tuesdays with a finale on June 13 - St. Anthony’s Feast Day.

 

 

ST. ANTHONY’S ROMAN CATHOLIC POLISH CHURCH

 

“ST. ANTHONY, CONSOLER OF THE AFFLICTED”

 

We invite you for the Mass and prayer every Tuesday at 6:30 PM.

During the evening Mass every Tuesday, we will have special prayers

to St. Anthony and a blessing with the relic of St. Anthony.

 

O gentle and loving St. Anthony, whose heart was ever full of human sympathy,
whisper my petition into the ears of the Sweet Infant Jesus,
who loved to be folded in your arms,
and the gratitude of my heart will ever be yours.

 

*   *   *

85th ANNIVERSARY OF ST. ANTHONY’S PARISH

 

1930/31 – 2015/16

November 2015 – June 2016

 

Honoring our past

Celebrating the present

Hoping & entrusting our future to Jesus Christ! 

 

What St. Anthony’s Parish and Church means to me….

What does it mean to belong to a parish like St. Anthony’s or to pray regularly at

St. Anthony’s Church? Well, that can be answered in hundreds of different ways.

What does it mean to you? What are your hopes and visions for the future of our

St. Anthony’s ‘Church in 15 years, 35 years, and 50 years?

 

Put your thoughts down in 2 or 3 paragraphs. We will select a dozen answers to

be published in the bulletin during the 85th anniversary of our parish and church.

One of the stained glass

windows in the church.

 

13 TUESDAYS

Annual Devotion in Honor of St. Anthony - 2017

St. Anthony Special Thirteen Tuesdays Novena of Masses beginning on March 21st,            and continuing every Tuesday through June 13th 2017.

 

 

For many centuries, a special Franciscan spirituality grew, based on the teachings, exemplary faith and miracles of St. Anthony. In the City of Regina, we are proud to say that, unceasingly since 1933, we have been able to present a fervent devotion to all who are hungry and desire to be closer to God. To those who are interested in growing in the formation of faith, in Jesus our Redeemer, we offer a special Devotion of 13 Tuesdays. Here at St. Anthony’s, our community’s vision is “To radiate the joy of the Gospel in the heart of the City.” Just as Jesus called his disciples to preach the good news, so too, he calls us to share the light of Christ with others. This means that we must recognize and cultivate the flame of faith in our hearts. Prayer, study and works of mercy fan this flame of Christ in our lives. But Jesus does not want us to simply be illumined by his presence, but to shine for others to see. Whenever we share the blessings in our lives with others, the light of Christ grows stronger in our world. May the Franciscan spirituality of our Patron Saint – St. Anthony again be a great opportunity for radiating Christ’s light in our City! Each Tuesday evening, beginning at 6:30 PM, the Devotion will consist of three important parts:

 

1. Holy Eucharist

2. Adoration of the Blessed Sacrament

3. Veneration of the relics of St. Anthony

 

Please see for yourself and join us!

The 85th Annual 13 Tuesdays Devotion in Honor of St. Anthony begins on March 21st, 2017, at 6:30 PM,

at St. Anthony's Roman Catholic Church, 2275 Atkinson Street, Regina SK S4N 3X2.

 

The Devotion continues every Tuesday, and ends on June 13th, 2017, which is the feast day celebration of St. Anthony.

 

Please call us if you have any questions: 306-522-3363

 

PAPIEŻ FRANCISZEK

NA WIELKI POST 2017

 

W orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał, że chciwość jest główną przyczyną korupcji, zawiści, konfliktów i podejrzeń. Przestrzegł, że pieniądz może "podporządkować cały świat egoistycznej logice", która stanowi przeszkodę dla pokoju.

Hasło opublikowanego przez Watykan papieskiego orędzia to: "Słowo jest darem. Druga osoba jest darem". Tego uczy, jak wyjaśnił papież, przypowieść o bogaczu i Łazarzu, która jest punktem wyjścia rozważań.

 

Franciszek przypomniał, że w Wielkim Poście każdy chrześcijan jest wezwany do tego, by powrócił do Boga "całym swym sercem" i "aby nie zadowalał się życiem przeciętnym". To czas sprzyjający zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez post, modlitwę i jałmużnę - dodał.

 

"Wielki Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, czy też w niej, oblicza Chrystusa" - wskazał papież.

Następnie podkreślił: "Każde życie, które napotykamy, jest darem i zasługuje na akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe".

 

Franciszek przytoczył słowa świętego Pawła o tym, że "korzeniem wszelkiego zła jest żądzą pieniędzy". Jest ona, jak ocenił papież, głównym powodem korupcji i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. Ostrzegł: "Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim bożkiem".

 

"Zamiast być narzędziem, które nam służy, by czynić dobro i realizować solidarność z innymi, pieniądz może podporządkować nas i cały świat egoistycznej logice, która nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi przeszkodę dla pokoju" - zauważył.

Analizując postać bogacza z ewangelicznej przypowieści, Franciszek ocenił, że najniższym szczeblem jego upadku moralnego jest pycha. "Dla człowieka zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa nie ma nic oprócz własnego ja i dlatego jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go osób" - podkreślił.

Owocem przywiązania do pieniędzy jest - zdaniem papieża - "pewien rodzaj ślepoty", o czym świadczy to, że "bogacz nie widzi głodnego biedaka, poranionego i leżącego w swym upokorzeniu". Źródłem nieszczęść bogacza jest zaś to, że nie słuchał Słowa Bożego - dodał Franciszek.

Słowo Boże, jak wskazał papież, jest żywą siłą, zdolną do rozbudzenia nawrócenia ludzkiego serca.

Franciszek zachęcił wiernych do duchowej odnowy poprzez uczestnictwo w kampaniach wielkopostnych, promowanych przez wiele organizacji kościelnych w różnych częściach świata, aby - jak dodał - "rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie ludzkiej".

 

 

OCTOBER 22, 2016

 

A statue of St. John Paul II was unveiled at an October 22 special Mass and ceremony at St. Anthony’s Church. Fittingly, the statue was unveiled on the Saint’s feast day. The former Karol Jozef Wojtyla was born and raised in Poland and became the first non-Italian Pope since the Dutch Adrian VI who served from 1522-23.

The statue was commissioned by the Marytan Foundation, a private family foundation established in 2007. Alex Banga, a parishioner of St. Anthony’s, on behalf of the Foundation approached St. Anthony’s Parish Council in September 2015 and proposed the Foundation’s offer to commission a statue of St. John Paul II. “The Foundation wanted to give praise to one of the great saints of our time,” said Banga in his opening remarks prior to the unveiling. Banga spoke of St. John Paul’s accomplishments as Pope noting particularly his role in eventually ending communist rule in his homeland and in Europe. He was also the most travelled Pope in history with 104 foreign trips.

Winnipeg Archbishop Emeritus James Weisgerber in his homily mentioned that it was Pope John Paul II who appointed him bishop. “He was a wonderful man to be with,” said Weisgerber. “He had a great mind.” His election as Bishop of Rome in 1978 came as a big surprize to many as he was the first non-Italian pope in a long time. “He had a very difficult life living under the communist regime,” said the Archbishop. He along with other Polish bishops played a role in Vatican II, said Weisgerber, and he chose the name John Paul II because he wanted to be faithful to John XXIII who established Vatican II and to Paul VI who elevated him to the College of Cardinals. “He was a strong influence on the Church and we have to be very grateful for that.”

The ceremony was followed by a reception and banquet in the Church hall with Regina Archbishop Donald Bolen speaking about St. John Paul II’s life.

The statue was produced by Ferdinand Stuflesser, Val Gardena Valley, Italy. Banga would only say the Foundation paid for it and would not reveal the cost. Banga and his wife Mary unveiled the statue which was then blessed by Weisgerber. The pedestal was crafted by Krzysztof Bolesta a St. Anthony’s parishioner.

The Marytan Foundation, according to a description in the ceremony’s program, is based on the values of respect, dignity and compassion with support for the poor, marginalized and disadvantaged. It also supports religious and charitable organizations that share those common values.

 

Frank Flegel

for The Prairie Messenger

Blessing of St. Pope John Paul II Statue at St. Anthony’s Parish

POPE FRANCIS FOR LENT 2017

"Each life that we encounter is a gift deserving acceptance, respect and love," the pope said in his message for Lent,

which begins March 1 for Latin-rite Catholics.

"The word of God helps us to open our eyes to welcome and love life, especially when it is weak and vulnerable," he wrote.

 

The text of the pope's Lenten message -- titled "The Word is a gift. Other persons are gift" -- focused on the parable of the rich man and Lazarus in the Gospel of St. Luke (16:19-31).

 

The parable calls for sincere conversion, the pope said, and it "provides a key to understanding what we need to do in order to attain true happiness and eternal life."

 

In the Gospel account, Lazarus and his suffering are described in great detail. While he is "practically invisible to the rich man," the Gospel gives him a name and a face, upholding him as worthy, as "a gift, a priceless treasure, a human being whom God loves and cares for, despite his concrete condition as an outcast," the pope wrote.

The parable shows that "a right relationship with people consists in gratefully recognizing their value," he said. "A poor person at the door of the rich is not a nuisance, but a summons to conversion and to change."

 

But in order to understand how to open one's heart and see the other as gift, a person must see how the word of God operates. One way to do that, he said, is to be aware of the temptations and traps the rich man fell victim to, derailing his search for true happiness. The nameless "rich man" lives an opulent, ostentatious life, the pope wrote, and his love of money leads to vanity and pride -- "the lowest rung of this moral degradation."

 

"The rich man dresses like a king and acts like a god, forgetting that he is merely mortal," he said. "For those corrupted by love of riches, nothing exists beyond their own ego. Those around them do not come into their line of sight. The result of attachment to money is a sort of blindness. The rich man does not see the poor man who is starving, hurting, lying at his door."

 

Love of money, St. Paul warned, "is the root of all evils," and the pope said, it is also "the main cause of corruption and a source of envy, strife and suspicion."

"Instead of being an instrument at our service for doing good and showing solidarity toward others, money can chain us and the entire world to a selfish logic that leaves no room for love and hinders peace," he added.

 

The rich man's eyes are finally opened after he and Lazarus are dead; Lazarus finds comfort in heaven and the rich man finds torment in "the netherworld," because, as Abraham explains, "a kind of fairness is restored" in the afterlife and "life's evils are balanced by good," the pope said.

The rich man then asks for an extraordinary sign -- Lazarus coming back from the dead -- to be given to his family members so they will repent and not make the same mistake as he. But, Abraham said the people have plenty of teachings with "Moses and the prophets. Let them listen to them," the pope said.

 

The pope asked that Lent be a time "for renewing our encounter with Christ, living in his word, in the sacraments and in our neighbor."

"May the Holy Spirit lead us on a true journey of conversion, so that we can rediscover the gift of God's word, be purified of the sin that blinds us and serve Christ present in our brothers and sisters in need," he said, especially by taking part in the various Lenten campaigns sponsored by local churches.

 

 LENT 2017 WIELKI POST 2017